Wesprzyj działalność statutową
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Wybierz lub wpisz własną kwotę darowizny
20 ZŁ
50 ZŁ
100 ZŁ
Darowizna na rzecz działalności statutowej Centrum UNEP/GRID-Warszawa (dokonanie płatności) jest ostateczna i nie podlega zwrotowi jak również zmianie przeznaczenia.